Prohromski gelender, palata Zepter, Beograd

Inox gelender uradjen savijanjem masivnih okruglih cevi i uklopljen u postojeće prohromske elemente.